ceturtdiena, 2019. gada 31. oktobris

Apstiprināts projekts "Pārseguma siltināšana un bēniņu stāva pārbūve"


Valles ev. lut. baznīcas draudze pavasarī piedalījās «Aizkraukles rajona partnerības» izsludinātajā projektu konkursā, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. g. apakšpasākumas «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Projekts nr.19-06-AL08-A019.2202-000012 «Pārseguma siltināšana un bēniņu stāva pārbūve Valles baznīcā» tika apstiprināts un jārealizē divu gadu laikā sākot ar 2019. gada oktobri. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 27553.82, no kā ES fondu finansējums ir EUR 24798.44, bet EUR 2755.38 ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta mērķis ir nodrošināt Valles baznīcas, kā kultūras objekta tālāku pastāvēšanu, nemazinot tās kultūrvēsturisko vērtību. Šim nolūkam, izmantojot iespējas, ēkas daļu pielāgot publiskiem apmeklējumiem, kas nav saistīti ar dievnama pamatfunkciju. Projekta realizācija sekmēs ēkas saglabāšanu, dažādos pakalpojumus plašai sabiedrībai. Veicot baznīcas bēniņu stāva pārbūvi, tiks radīta daudzfunkcionāla telpa izstādēm, ekspozīcijām, kur pulcēties jauniešiem, rīkojot pasākumus neformālā vidē (filmu vakarus, foto vakarus, sadraudzības pasākumus). Tiks uzstādīti stendi ar seniem baznīcas priekšmetiem, rīkota seno mājamatniecības priekšmetu izstāde.
Projekta mērķis virzīts uz ilgtspējīgu esošā kultūras mantojuma saglabāšanu, iekļaujoties Zemgales reģiona vienotā tūrisma pakalpojumu apritē. Tiks nodrošināta ēkas, kā dievnama turpmāka funkcionēšana, akcentējot sabiedrības izglītošanu.