Akadēmija

Valles Akadēmijas lekcijas: 

2.Kor.13 Nespēks un spēks (1.feb.2024)

 

2.Kor.12 Nespēkā Dieva spēks varens parādās (18.jan.2024) 

 

2.Kor.11 Pāvila neparastā lielīšanās (21.dec.2023)

 

2.Kor.10 Pāvila bardzība un maigums (14.dec.2024)

2.Kor.9 Priecīgu devēju Dievs mīl (7.dec.2023)2.Kor.8 Priecīgu devēju Dievs mīl (30.nov.2023)

 Ziedošanas macība

2.Kor.7 Patiesības teikšana un tiesāšana (23.nov.2023)

 1)Kā mēs varam zināt kas mūs sagaida pēc nāves? 2) Ar ko atšķiras cilvēku tiešana no patiesības atklāšana? 3) Ar ko atšķiras pasaulīgas skumjas no dievišķām skumjām?

 

 

2.Kor.6 Tev būs svēto dienu svētīt (15.nov.2023)

1)Kā veidot attiecības ar Dievu - Tev būs svēto dienu svētīt, 2) Mēs esam Dieva spoguļattēli šeit virs zemes, 3) Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgajiem.

 

 

2.Kor.5 Kas mūs gaida pēc nāves? (1.nov.2023)

Kā mes varam zināt, ka tā patiešām būs? Kas ir vērtīgāks - šī dzīve vai mūžība? Kas ir galvenais baznīcas uzdevums šeit virs zemes? Kas jādara katram kristietim?

 

 

2.Kor.4 Jēzus gaisma un velna apstulbojums (18.okt.2023)

Kas vēsturē ir apgaismība un kas ir īsta apgaismība? Labklājības evaņģēlijs un Pāvila sludinātais evaņģēlijs.

 

 

2.Kor.3 Burts nokauj, Gars dara dzīvu! (11.okt.2023)

Kas ir burts, kas ir Gars?

 

 

 

2.Kor.2 Piedošana un Izlīgšana (27.sept.2023)

 Pāvila skumjas par kādu gadījumu Korintas draudzē.

 

 

2.Kor.1 Dieva želastība un ciešanas (13.sept.2023)

 Jaunās sezonas iesākums. 2.Kor.1 Pāvila sveiciens. Dieva žēlastība un Ciešanas. Kāpēc pasaulē ir ciešanas. Vai visas ciešanas ir sliktas? Ko nozīmē Dieva miers?

 

1.Kor.16 Ziedošana un kopīpašums (7.jūn.2023)

Sezonas noslēgums. Ziedošana. Kopīpašums un padomju laiki. Apustuļa dzīve. Noslēguma sveicieni. Rudenī turpināsim ar 2.Korintiešu vēstuli.

 

 

1.Kor.15b Miesas augšāmcelšanās (10.mai.2023)

Vai ir dzīve pēc nāves? Slikta sabiedrība samaitā labus tikumus. Ar ko debesu ķermenis atšķirsies no šīs zemes ķermeņa? Kāpēc kapos bērēs izmanto krustu?

 

 

1.Kor.15a Kristus augšāmcelšanās pierādījumi (3.mai.2023)

Kristus augšāmcelšanās pierādījumi un centrālā vieta kristīgajā ticībā. Kas ir vispraktiskākā lieta virs zemes? Kā doma par mirušo augšāmcelšanos ietekmē dzīvi virs zemes?

 

 

1.Kor.14 Runāšana mēlēs (19.apr.2023)

 Runāšana mēlēs/valodās un sludināšana/pravietošana. Kura dāvana ir svarīgāka? Kam domāta mēlēs runāšana un kam pravietošana? Sieviešu neordinācija. Kāpēc Jēzus aizliedz sievietēm sludināt dievkalpojumā?

 

 

1.Kor.13 Himna mīlestībai (12.apr.2023)

 Kas ir īsta mīlestība? Kā tā izskatās? Kā da ir Dieva mīlestība? Kāda ir mūsu mīlestība pret cilvēkiem? Kādai ir jābūt mīlestībai?

 

 

1.Kor.12 Sv.Gara dāvanas (5.apr.2023)

 Kā atšķirt Sv.Garu no citiem gariem. Kādas ir Sv.Gara dāvanas? Baznīca kā viena miesa, viens organisms dažādām tautām, bagātiem un nabagiem. Ja viens loceklis cieš, citi cieš līdzi.

 

 

1.Kor.11 Vīra un sievas loma (29.mar.2023)

Vīra un Sievas loma. Vai sievietēm uz baznīcu nākot ir jāvelk lakatiņi? Kas ir Sv. Vakarēdiens? Kādā veidā Sv. Vakarēdiens var nākt par svētību un sodu?

 

 

1.Kor.10 Dzīvais Dievs un elku dievi (22.mar.2023)

Kāda ir Radītāja attieksme pret elku dieviem Vecā Derībā pie jūdiem un Jaunajā Derībā pie kristiešiem? Vai visas reliģijas ved uz glābšanu? Vai varam ēst kopā ar citu reliģiju pārstāvjiem upurgaļu?

 

 

1.Kor.9 Strādnieks savas algas cienīgs (15.mar.2023)

 Mācītāji pārtiek draudzēs no draudzes locekļu ziedojumiem. Pāvils aicina ziedot mācītājam, ko viņš atstājis kalpot Korintas draudzē. Pāviks aicina: Dzenieties pēc debesu valstības, kā sportisti pēc zelta.

 

 

1.Kor.8 Upurgaļas ēšana (8.mar.2023)

 Vai kristietis drīkst ēst elku upuru gaļu? Ko nozīmē kādu apgrēcināt? Vai kristietis var dzert alu kopā ar aloholiķi? Vai kristietis var ēst krišnaitu kafejnīcā?

 

1.Kor.7 Laulība ar neticīgo (22.feb.2023) 

Kā ir labāk dzīvot neprecētam vai laulībā? Kad ir labāk dzīvot neprecētam un kad labāk precēties? Vai ticīgajam šķirties no neticīgā laulātā drauga? Kādos gadījumos var šķirties? Kas kaist kārībā, lai labāk dodas laulībā.

 

1.Kor.6 Tiesneši un Atkarīgie (15.feb.2023)

 Vai kristiešiem vajadzētu iet pie pasaulīgiem tiesnešiem, lai iztiesātu savstarpējās lietas? Kas traucē netaisnajiem mantot debesu valstību? Vai dzērāji, zagļi, laulības pārkāpēji, homoseksuāļi, prostitūtas mantos debesu valstību? Labas ziņas homoseksuāļiem, dzērājiem u.c. atkarīgajiem - viņi var tapt brīvi no šīm atkarībām ar Dieva palīdzību.

 

1.Kor.5 Laulības pārkāpšana Korintā (1.feb.2023)

Korintas pilsētas lielā izvirtība. Reliģiskie bordeļi. Kas ir netiklība? Kas ir izvirtība? Kā draudzes locekļiem reaģēt, kad tu redzi, ka kāds pārkāpj laulību?


 

1.Kor.4 Lepnība un Pazemība (25.jan.2023)

 Kas ir Dieva noslēpumu namturi? Kāpēc Korintieši aprunā ap. Pāvilu? Kāda atšķirība starp būšanu lepnam un lepošanos?


 

1.Kor.3 Kristiešu vienotība (18.jan.2023) 

 Kā attiekties pret dažādiem kristīgiem novirzieniem. Kādi darbi Dievam patīk un kādi nē? Vai debesīs būs kāda alga par labiem darbiem? Kas būs tie, kas saņems algu par darbiem?

 

1.Kor.2 Pasaules gudrība un Dieva gudrība (11.jan.2023)

Kā ietekmē mūs un uz ko ved pasaules macības un uz ko ved Dieva gudrība? Pasaules gudrība ir kā iegūt un izmantot savā labā: Naudu, mantu, varu, slavu, baudu. Dieva gudrība ir sirds gudrība mīlēt Dievu un savu tuvāko.

 

1.Kor.1 Ievads (14.dec.2022)

 Problēmas ko Pāvils risina draudzē. Šķelšanās problēma. Dieva muļķība un cikvēku gudrība.

 

Ebr.13 Kristīga priekšzīme (7.dec.2022)

 Dzīve kristīgā Baznīcā. Laulības godāšana. Sargāšanās no mantkārības. Vadītāju godāšana. Ebreju vēstules noslēgums.

 

Ebr.12 Dieva pārmācība (30.nov.2022)

Ko Dievs mīl, to Viņš pārmāca. Kas ir Dieva pārmācība? Kā tā izpaužas?

 

Ebr.11 Himna Ticībai (23.nov.2022)

 Kas ir ticība? Kāda ir ticības definīcija? Kā ticība ir parādijusies Vecās Derības svēto dzīvēs? Uz kurieni ved ticība? Kāds ticībai sakars ar māklīgo apaugļošanu?

 

 

Ebr.10 Vecās Derības upuri kā ēna Jēzus upurim (16.nov.2022)

 Vecā Derība kā ēna Jaunai Derībai. Vecā Derības upuru nespēcība. Un Jaunās Derības upura mīlestības spēks. Baušļi ierakstīti mūsu sirdīs. Kā sods ietekmē baušļu/likumu pildīšanu/nepildīšanu? Pret ko Dievs ir laipns un pret ko Viņš ir bargs soģis?

 

 

Ebr.9 Vecās Derības upuri un Jaunās Derības upuris (9.nov.2022)

 Vecās Derības upuri un Jaunās Derības upuris. Vecās Derības kalpošana un Jaunās Derības kalpošana. Vai pastāv pārdzimšana vai dzīvojam tikai vienreiz?

 

 

Ebr.8 Divi Testamenti (2.nov.2022)

 Jēzus pārākums par vecās derības priesteriem. Vecā Derība un Jaunā Derība. Vecais Testaments un Jaunais Testaments. Vecā Derība = Baušļi + Upuri. Jaunā Derība = Ticība + Sirds grēku nožēla

 

Ebr.7 Vecā un Jaunā Derība (19.okt.2022)

Jēzus un Melhisedeks. Jēzus ir augstais priesteris pēc Melhisedeka kārtas. Kas ir Melhisedeks, kam Ābrahams ziedoja 10.tiesu? Kas ir 10.tiesa, kāpēc to vajadzēja ziedot un ko Jēzus saka par 10.tiesu? Kas ir Vecā Derība un Jaunā derība? Kāds testaments stājās spēkā līdz ar Jēzus nāvi?

 

Ebr.6 Kristīgas pamatmācības (12.okt.2022)

 Kristīgas pamatmācības: ticība Dievam, kristība, roku uzlikšana, mirušo augšāmcelšanās un mūžīgā tiesa. Brīdinājums par ticības kutrumu un atkrišanu no ticības. Turēšanās pie Dieva apsolījumiem. Zvērēt vai nezvērēt?

 

Ebr.5 Jēzus priesteris pēc Melhisedeka kārtas (5.okt.2022)

Jēzus pārākums pār augto priesteri/sava laika "pāvestu". Jēzus ir priesteris pēc Melihesedeka kārtas. Kas ir Melhisedeks? Kas ir piena barība un kas cietā barība?


Ebr.4 Ticība un atkrišana. Darbi un atdusa (28.sep.2022)

Kādā stāvoklī atrodas dvēsele, ja tā atkrīt no ticības? Kā atgriezties pie Dieva? Neatliec neko uz vēlāk! Kā dzīve paradīzē atšķirsies no šīs dzīves? Dieva vārds kā apusgriezīgs zobens. Dievam mēs dosim norēķinu.


Ebr.3 Mozus un Jēzus (21.sep.2022)
Kas padara Jēzu pārāku par Mozu? Kāpēc Izraēla tauta klīda pa tuksnesi 40 gadus? Kā Dievs viņus uzturēja 40 gadus tuksnesī? Mums dotā izvēles brīvība ticēt vai neticēt. Kas notiek ar cilvēku, ja viņš atkrīt no ticības? Kāpēc velns mudina darīt labus darbus?

 

Ebr.2 Jēzus, eņģeļi un cilvēki (14.sep.2022)  

Kas ir lielāks: cilvēki vai enģeļi? Kāpēc Dieva Dēls kļuva par cilvēku un nevis par enģeli? Kā Dievs īstenoja savu cilvēces glābšanas plānu?

Ebr.1 Jēzus pārāks par enģeļiem (7.sep.2022)

 Sezonas atklāšana:Ebreju vēstules autors, saturs, sarakstīšanas laiks, adresāti.Vēstule Ebrejiem palīdz saprast to kas un kāpēc ir Vecā Derība un Jaunā Derība. Kā tās abas saiet kopā? Kāpēc Vecajā Derībā bija dzīvnieku upurēšana un Jaunajā derībā vairs nē? Šī vēstule palīdz saprast visu Bībeles uzbūvi.

 

Rom.15-16 Noslēgums (25.mai.2022)

Nedzīvot par patikšanu sev, bet saviem tuvākajiem. Pieņemiet cits citu, kā Kristus mūs ir pieņēmis. Pāvila misijas uzdevums nest evaņģēlija vēsti visām tautām.


Rom.14 Gaļas ēšana vai neēšana (11.mai.2022)
Vai kristietis drīkst ēst gaļu? Kas ir ticībā svarīgas lietas un kas ir otršķirīgas lietas? Netiesājiet viens otru, neniciniet viens otru, neapgrēciniet viens otru otršķirīgu lietu dēļ

Rom.13 Paklausība valdībām (27.apr.2022)

Vai visas valdības ir Dieva ieceltas? Vai valdībai ir jāklausa visās lietās? Vai kristiešiem ir jābūt paklausīgiem valsts varai?


 

Rom.12 Kristīga dzīve un sadzīve (20.apr.2022)
Dzenieties pēc dzīvas, svētas un Dievam patīkamas dzīves. Dieva dāvanas ticīgajiem. Kā izturēties pret ticības brāļiem un māsām? Kā un kāpēc mīlēt savus tuvākos un ienaidniekus?

 

Rom.11 Izraēla atlikum un Pestīšana pagāniem (13.apr.2022)

 Vai tāpēc, ka Dieva žēlastība no jūdiem ir pārgājusi pie pagāniem, vai visi jūdi ies pazušanā uz elli? Līdzība: Jēzus ir koka sakne un mēs esam zari, zars bez koka un saknēm nevar.

 

Rom.10 Pestīšana visiem ticīgajiem (6.apr.2022)

Pestīšana visiem, kas tic uz Jēzu. Jūdu tautas sturgalvība attiecība pret Jēzu un kas nepieciešams, lai ikviens cilvēks varētu nākt pie ticības un iemantot mūžīgo dzīvību.


Rom.9 Dieva brīvā izvēle un izredzētība (30.mar.2022)
Vai Dievs izredz kādus cilvēkus debesu valstībai un kādus ellei? Vēstures paradoks - Dieva izredzētā jūdu tauta izpelnās Dieva dusmas, savukārt daudzi cilvēki no pagānu tautām piedzīvo Dieva žēlastību un grēku piedošanu.

Rom.8 Miesas ceļš un Gara ceļš (23.mar.2022)

Kā cīnīties ar miesas kārdinājumiem, grēkiem un atkarībām? Miesas ceļš beidzas ar nāvi. Gara ceļš veidzas dzīvībā. Ja ejam kopā ar Dievu, kas mūs spēs izraut no Dieva mīlestības un dzīvības?Rom.7 Cīņa ar grēku un atkarībām (16.mar.2022)

Garīga cīņa. Jo labo, ko es gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, es daru.

 

Rom.6 Kristība un kristīga dzīve (9.mar.2022)

Vai kristības ir brīvbiļete uz debesīm? Ja es esmu kristīts, vai tas nozīmē, kas es varu dzīvot kā vien gribu? Kas ir grēka vergs? Uz kādu dzīvi Dievs aicina visus kristītos ļaudis?

 

 

Rom.5 Ādams un Jēzus (2.mar.2022)

Miers, ko dod sirdī tikai ticība uz Jēzu Kristu. Kā var lepoties ar ciešanām? Ko var mācīties no ciešanām? Ādams un Jēzus. Ko pasaulei atnesa pirmais cilvēks Ādams - grēku un nāvi, un ko pasaulei atnesa Jēzus Kristus - grēku piedošanu un mūžīgo dzīvošanu.

 

 

Rom.4 Ābrahama apbrīnojamā ticība (23.feb.2022)

Ticīgais Ābrahāms. Kā varēja tikt glābti cilvēki pirms bauslības došanas? Ābrahams ticēja Dievam un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Ko nozīmē Ābrama vārda maiņa uz Ābrahamu? Ābrahams ticības tēvs visām tautām.

 

Rom.3 Bauslība un Evaņģēlijs (16.feb.2022)

Dieva tiesa un Dieva piedošana. Kas ir galvenā Bībeles vēsts? Kas ir bauslība un kāds ir Bauslības mērķis? Kas ir Evaņģēlijs? Kāpēc paradīzē var nonākt tikai caur Jēzu Kristu? Kam ir vajadzīgi labie darbi?

Rom.2 Dieva beigu tiesa (9.feb.2022)

Kāda atšķirība starp cilvēka tiesāšanu un bauslības sludināšanu? Kā cilvēks manto debesu valstību - vai ar labajiem darbiem vai ticību Jēzum? Kāda būs Dieva beigu tiesa? Kādu algu par saviem darbiem saņems visi ticīgie debesīs? Atšķirība starp jūdiem un pagāniem. Kā Dievs runā uz mums caur sirdsapziņu?

 Rom.1 Evaņģēlijs un Grēku katalogs (2.feb.2022)

Rom. vēst. īss ievads. Pāvila vēlme doties uz Romu, satikt Romas draudzes kristiešus. Evaņģēlija būtība spēks un ieguvums. Grēki, kas izriet no neticības un atkrišanas no Radītāja un Radītāja kārtības: Homoseksuālisms (dabiskā aizstāšana ar pretdabisko), Ļaunprātības, Meli, Ķildas, Viltības.

 

 

Ap.d.27-28 Pāvila ceļojums uz Romu (26.jan.2022) 

Pāvila neparastais ceļojums uz Romu. Viesuļvētra jūrā. Kuģa katastrofa un brīnumaina izglābšanās. Maltas salas iedzīvotāju viesmīlība. Pāvila dzīves noslēgums Romā. 

Ap.d.26 Ceļš uz debesīm caur grēku nožēlu (19.jan.2022)

Pāvils - izredzēts Dieva ierocis ļaudis vest no tumsas gaismā, no velna rokām pie Dieva, pasludināt grēku nožēlu un ticību uz Jēzu Kristu visām tautām.


 

Ap.d.25 Pagānu valdnieku godaprāts (12.jan.2022)

Reliģisko jūdu apsēstība. Pagānu valdnieku godprātīgums. Pāvila juridiskā gudrība. Pāri visam Dieva gādība un apsardzība.


 

Ap.d.24 Augstais priesteris pret Pāvilu (5.jan.2022) 

Jūdu augstais priesteris pret ap.Pāvilu. Jūdu augstā priestera nepatiesā apsūdzība pret apustuli Pāvilu padomju varas stillā. Pāvila dzīves līdzība ar Mārtiņu Luteru.

 

Ap.d.23 Jūdu sazvērestība un Pāvila izglābšanās (22.dec.2021)

Jūdu sazvērestība pret apustuli Pāvilu un Pāvila brīnumainā izglābšanās. Dieva bērniem visas lietas nāk par labu.

 

Ap.d.22 Pāvila neparastā dzīves izmaiņa (15.dec.2021)

Pāvila neparastā pārvērtība: no dedzīga Jēzus pretinieka kļūstot par dedzīgu Jēzus sekotāju. Romas pilsoņu privilēģijas. Par kristiešu vajāšanām. Par ebreju holokaustu Hitlera laikā.Ap.d.21 Pāvila ceļojums uz Jeruzalemi (8.dec.2021)

Pāvila ceļojums uz Jeruzalemi. Kristieši mēģina atrunāt Pāvilu no ciešanām. Pāvils apliecina savu gatavību ciest un pat mirt Kristus dēļ. Pāvila tikšanās ar Jēkabu. Jēkaba padoms Pāvilam. Bībeles prioritāte pāri citām grāmatām. Pāvila apcietināšana. Jaunās derības rakstu veidošanās.


 

Ap.d.20 Svētīgāk ir dot, nekā ņemt (1.dec.2021)

Pāvila 3. ceļojums. Jaunekļa augšāmcelšana Troādā. Pāvila atvadīšanās no mācekļiem gaidot savu apcietinājumu. Jēzus vārdi: "Svētīgāk ir dot nekā ņemt".

 

 

Ap.d.19 Burvji un Reliģiskie fanātiķi Efezā (24.nov.2021)

Pāvils Efezas pilsētā dibina kristiešu draudzi. Efezieši sadedzina burvju grāmatas. Neticīgie mēģina neveiksmīgi izdzīt ļaunos garus. Efezas rotkaļi saceļas pret Pāvilu un reliģiskā fanātismā aizstāv Efezas Artemīdas templi.

 


Ap.d.18 Pāvila misija Korintā (10.nov.2021) 

Pāvila misija pie bagātās pilsētas Korintas. Pāvila laicīgais darbs un Pāvila darba biedri.

 

Ap.d.17 Jūdaisms, Pagānisms un Kristietība (3.nov.2021) 

Pāvils sludina Grieķijā. Pagānisms, Jūdaisms un Kristietība - kādas atšķirības.


 


Ap.d.16 Pāvils izdzen ļauno garu no pareģes (27.okt.2021)

Pavila 2.ceļojums iesākums. Timotejs pievienojas Pāvilam. Pāvils izdzen ļauno garu no pareģotājas Filipos. Pāvils kristī pie ticības nākušo cietumsargu un viņa ģimeni.


 

Ap.d.15 Jeruzalemes koncils un elkdievības (20.okt.2021) 

Jeruzalemes koncils. Apustuļi lemj vai apgraizīšana un citi jūdu likumi ir nepieciešami, lai mantotu debesu valstību. Elkdievības tempļi - lopkautuves un bordeļi.


 

Ap.d.14 Pāvils un grieķu dievi (13.okt.2021) 

Pāvila 1.misijas ceļojums. Kas mantos debesu valstību? Jūdu naids pret Pāvilu. Grieķi notur Pavilu un Barnabu par grieķu dieviem. Grieķu panteons. Pāvilu nomētā ar akmeņiem, bet viņš turpina ceļu.


 


Ap.d.13 Pāvila 1.misijas ceļojums pie pagāniem (6.okt.2021)

Pāvila 1.misijas ceļojums. Kā Sauls kļūst par Pāvilu. Mūsu nespēkā Dieva spēks varens parādās. Kā ļaudis reaģē uz Pāvila sludiņato vēsti.


Ap.d.12 Kāpēc Jēkabs mirst un Pēteris tiek izglābts? (29.sep.2021)

Kāpēc Dievs pieļāva apustuļa Jēkaba nogalināšanu un paglābj apustuli Pēteri no nāves? Kāpēc Dievs soda ar nāvi ķēniņu Hērodu?


 

Ap.d.11 Pirmā pagānu kristiešu draudze Antiohijā (22.sep.2021)

Jūdu ietiepība, Dieva vēlme atgriezt pagānu tautas pie Viņa. Antiohija - pirma draudze, kas vāc ziedojumus misijai pie pagānu tautām.


 

Ap.d.10 Pagānu vasarsvētki un pēdējie laiki (15.sep.2021) 

Pētera vīzija, ko drīkst un nedrīkst ēst, Dievs paver ceļu pie pagāniem, pagānu vasarsvētki, pēdējie laiki.


 

Ap.d.9:31-43 Pēteris dziedina un augšāmceļ tāpat kā Jēzus (27.mai.2021)

Apustulis Pēteris dziedina no paralīzes un augšāmceļ no mirušajiem tāpat kā Jēzus.

  

 

Ap.d.9:1-30 Kā Sauls no Dieva iedaindieka par draugu tapa (20.mai.2021)

Kā kristiešu vajātājs Sauls kļūst par Jēzus sekotāju un draugu

  

 

Ap.d.8:26-40 Filips sludina Etiopijas premjeram (13.mai.2021) 

Kāpēc Filips pamet lielu pilsētu un dodas sludināt vienam cilvēkam tuksnesī?


 

Ap.d.8:1-25 Burvis Sīmanis nāk pie ticības (6.mai.2021)

Burvestību prakse. Burvis Sīmanis nāk pie ticības uz Jēzu Kristu, kā tas maina viņa dzīvi. 


 

Ap.d.7. otrā daļa: Stefans - pirmais Kristus moceklis (29.apr.2021)

Diakona Stefana uzruna un pirmā mocekļa nāve. Kristiešu vajāšanu iesākums.


 

Ap.d.7 Diakons Stefans par Dieva plānu jūdu tautai (22.apr.2021)

Diakona Stefana uzruna virspriesteriem par Izraela tautas vēsturi un Dieva plānu cauri vēsturei un arī tavai dzīvei.

 Ap.d.6 Apustuļi ieceļ palīgus - diakonus (8.apr.2021) 

Apustuļi ieceļ pirmos palīgus - diakonus. Prasme mācīties deliģēt pienākumus un kā izvēlēties labus palīgus.

 

 

Ap.d.5:14-42 Dievam jāklausa vairāk kā cilvēkiem (25.mar.2021)

Kā iesākās Jēzus mācekļu vajāšanas? Dzīvības vārds. Dievam jāklausa vairāk kā cilvēkiem. Cilvēka darbs iznīks, bet Dieva darbs pastāvēs.

 

Ap.d.4:31-5:13 Kolektīvais īpašums un mantkārība (18.mar.2021)

Kolektīvais īpašums un mantkārība. Mantkārības sekas un brīdinājums mums. Rūpes par draudzes īpašumu un trūkumcietējiem.

 

 

Ap.d.4:1-30 Bailes no nāves un drosme sludināt (11.mar.2021)

Kā uzvarēt bailes no nāves? Kur ņemt drosmi drosmīgi sludināt kā to dara apustulis Pēteris?

 

 

 Ap.d.3 Pēteris: zelta mums nav, bet celies un staigā (4.mar.2021)

Apustulis Pēteris dziedina paralizēto vīru. Jūdu un jūdu vadības reakcija.

 

 

Ap.d.2:22-47 Pētera apbrīnojamais sprediķis (25.Feb.2021)

Pētera apbrīnojamais sprediķis, kura rezultātā 3000 cilvēki nāk pie ticības un tiek kristīti.

 

Ap.d.2:1-21 Pirmie vasarsvētki un Svētais Gars (18.Feb.2021)

Vasarsvētki un Svētā Gara nākšana. Runāšana dažādās valodās.


Ap.d.1 Ievads. Jēzus debesbraukšana (11.Feb.2021)

Jēzus atgriežas pie sava Tēva debesīs. Jēzus apsola nākt otrreiz virs zemes. Kas ir jaunais divpatsmitais apustulis?