piektdiena, 2018. gada 28. decembris

svētdiena, 2018. gada 23. decembris

Ziemas nometne 2019Vairāk bildes no nometnes Šeit.

sestdiena, 2018. gada 22. decembris

piektdiena, 2018. gada 21. decembris

Draudzes gads 2018

Tuvojoties gada noslēgumam izveidojām atskata video, kā mums šogad ir gājis. 


Aizvadīts Pateicības dievkalpojums


Draudzes vārdā, milzīgs paldies, katram ikvienam , kas ieradās un spēja mūsu atbalstīt gan šodien , gan arī paldies visiem , kas mūs ir atbalstījuši aizvadītajos gados! 

 LIELS PALDIES:


 • SIA Kvintets M celtniekiem , kas renovējas baznīcas torni un fasādi , vadītājs Ainārs Marinskis .
 • Vecumnieku novada Domei un priekšsēdētājam Guntim Kalniņam .
 • Imantam un Diānai Ruģeļiem
 • SIA Krīči - Andris Polāns
 • Z / S ''Romaņi '' - Andrim un Zintai Kalniņiem
 • SIA Alfa - Līgai Zvejniecei
 • Jānim Zvirbulim ar ģimeni
 • Arvīdam Zvirbulim ar ģimeni
 • Aija Ciršai ar ģimeni
 • Ritai Pastarei
 • Jānim Stikutam
 • Sanitai Zaharānei 
 • Natālijai Veismanei
 • Ginai Viegliņai
 • Martai Zirnītei
 • Sintijai Kreimanei
 • Annai Ratkevičai
 • Zeltītei Raubiškai ar ģimeni
Katram ikvienam , kas iesaistās un atbalsta mūs gan ar vārdiem , gan darbiem , gan ziedojumiem , jo bez Jums mēs nebūtu tādi , kādi mēs esam šodien , paldies !Vairāk foto no pasākuma- ŠEIT

svētdiena, 2018. gada 9. decembris

Pateicības dievkalpojums


Kad tu uzsmaidi savam tuvākajam un piedāvā viņam savu roku, un ikreiz, kad tu apklusti, lai kādu uzklausītu, iestājas tavi Ziemassvētki.
Māte Terēza

Sanāksim visi kopā 16.decembrī plkst. 14:00, lai mēs katrs sajustu savus Ziemassvētkus. Ar pateicību. Lai mēs spētu pateikt paldies. Nevis tik tā vien garām ejot, bet tā pa īstam un no sirds!


sestdiena, 2018. gada 1. decembris

Īstenots projekts “Valles baznīcas un torņa fasādes renovācija”


Valles ev.lut.baznīcas draudze 2016.g.pavasarī iesniedza projekta “Valles baznīcas un torņa fasādes renovācija”,Nr.16-06-AL08-A019.2202-000012 pieteikumu ELFLA L saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020.g.apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta mērķis-Valles baznīcas un torņa fasādes atjaunošana,saglabājot kultūtvēsturisko mantojumu,kā arī tās publiskās pieejamības palielināšana un pakalpojumu klāsta dažādošana. Realizējot projektu ir atjaunota torņa fasāde,nomainīti torņa logi,atjaunoti baznīcas pamati,veikta baznīcas fasādes apmetuma atjaunošana,krāsošana,ierīkota ērta piekļuve personām ar īpašām vajadzībām.Projekta kopējās izmaksas bija 49 973,17 EUR t.sk. 44 975,85 eiro ir ELFLA finansējums,Vecumnieku novada domes līdzfinansējums-4947,32 eiro.

Renovācijas darbus veica SIA “Kvintets M”,iekļaujoties paredzētajā termiņā,darbus paveicot kvalitatīvi.

Paldies visiem,kas piedalījās projekta realizācijā!

Projekta vadītāja D.Ruģele

Vairāk informācija  par  ELFLA Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē : 
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv