piektdiena, 2022. gada 4. novembris

Reformacijai 500 Latvijā

 


17.septembrī pie Valles baznīcas iestādīts Glika ozols

 


Atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā, un Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) simto dzimšanas dienu,  2022. gadā dažādās Latvijas vietās tiek stādīti ozoli, kas izaudzēti no Ernsta Glika pirms vairāk nekā 300 gadiem stādīto ozolu zīlēm.

16. g.s. Reformācijas jeb “Pārmaiņu vēsts” sāka izskanēt visā Eiropā. Katrā vietā, kur tā nonāca, sākās pārmaiņas. Tā bija glābjošā Dieva vēsts, kuru nu varēja sludināt visiem cilvēkiem saprotamā veidā un valodā. Luteriskā baznīca visā pasaulē reformācijas piecsimtgadi svinēja jau 2017. gadā. Mūsu valstī tā sākās piecus gadus vēlāk, tāpēc Latvijā reformācijas gadadienu atzīmē šogad. Reformācija Rīgā apzināti un mērķtiecīgi ienāca jau 1522. gadā un izplatījās visā Latvijā (toreiz – Livonija).

Reformācijas rezultātā Dieva vārdu sāka tulkot arī nacionālajās valodās.

No 1685. līdz 1689. gadam mācītājs Johans Ernsts Gliks (1652-1705) pārtulkoja latviski Bībeli - Veco un Jauno Derību un, pabeidzot darbu, Alūksnes mācītājmuižas parkā iestādīja divus ozolus, kas zaļo joprojām. 2016. gada rudenī LELB Virsvaldes darbinieki Alūksnes mācītājmuižā salasīja ap 15 kilogramiem zīļu. Tās iesēja AS “Latvijas valsts meži” Jelgavas audzētavā. Šogad jaunie ozoliņi tiek stādīti visā Latvijā gan pie baznīcām un draudžu mājām, gan, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām – parkos, pie skolām un citās publiskās vietās, lai ozoli izplatās pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds caur Ernsta Glika tulkoto bībeli.