pirmdiena, 2017. gada 25. decembris

piektdiena, 2017. gada 22. decembris

otrdiena, 2017. gada 19. decembris

sestdiena, 2017. gada 16. decembris

ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris

Mācītājs kristīgajā radio 13.decembrī
15.Psalms - Kas mājos Tā Kunga mājoklī?