Kontakti


Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Valles draudze
Adrese: Valles evaņģēliski luteriskā baznīca, Valles pag. Bauskas nov. LV-5106
Reģ. Nr. 99500000446
AS "Swedbank",
bankas kods HABALV22
konts: LV79HABA0551041258030

Būsim pateicīgi par ziedojumiem šajā kontā draudzes darbam un ikgadējiem draudzes locekļu iemaksām.Mācītājs / Prāvests
Roberts Otomers                      
mob.tel: 26727483
epasts: roberts.otomers@inbox.lv

Draudzes priekšniece 
Zeltīte Raubiška        
mob.tel: 29124066
epasts: zeltite_raubiska@inbox.lv Diakons
Andris Kļaviņš
mob.tel: 26329002
epasts: klavinandris@inbox.lv