sestdiena, 2019. gada 14. decembris

ceturtdiena, 2019. gada 12. decembris

Ziemassvētku vakara dievkalpojums 24.decembrī
Anta KļaviņaMūsu Pestītājs Jēzus Kristus šonakt pie sevis ir aizsaucis mūsu mīļo draudzes māsu Antu Kļaviņu. Visdziļākā līdzjūtība mūsu draudzes lektoram Andrim un viņa ģimenei.
Atvadīšanās no mūsu mīļās Antas šo svētdien plkst.12:00 Valles baznīcā.

otrdiena, 2019. gada 3. decembris

pirmdiena, 2019. gada 11. novembris

Mūžības svētdiena 24. novembrīPārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu! (Ps.139.23-24)

Dievs svētī Latviju!


sestdiena, 2019. gada 9. novembris

ceturtdiena, 2019. gada 7. novembris

Mūsu mācītās Kristīgajā Radio 6.novembrī


75.Psalms - Dievs aplauž ragus

otrdiena, 2019. gada 5. novembris

ceturtdiena, 2019. gada 31. oktobris

Apstiprināts projekts "Pārseguma siltināšana un bēniņu stāva pārbūve"


Valles ev. lut. baznīcas draudze pavasarī piedalījās «Aizkraukles rajona partnerības» izsludinātajā projektu konkursā, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. g. apakšpasākumas «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Projekts nr.19-06-AL08-A019.2202-000012 «Pārseguma siltināšana un bēniņu stāva pārbūve Valles baznīcā» tika apstiprināts un jārealizē divu gadu laikā sākot ar 2019. gada oktobri. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 27553.82, no kā ES fondu finansējums ir EUR 24798.44, bet EUR 2755.38 ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta mērķis ir nodrošināt Valles baznīcas, kā kultūras objekta tālāku pastāvēšanu, nemazinot tās kultūrvēsturisko vērtību. Šim nolūkam, izmantojot iespējas, ēkas daļu pielāgot publiskiem apmeklējumiem, kas nav saistīti ar dievnama pamatfunkciju. Projekta realizācija sekmēs ēkas saglabāšanu, dažādos pakalpojumus plašai sabiedrībai. Veicot baznīcas bēniņu stāva pārbūvi, tiks radīta daudzfunkcionāla telpa izstādēm, ekspozīcijām, kur pulcēties jauniešiem, rīkojot pasākumus neformālā vidē (filmu vakarus, foto vakarus, sadraudzības pasākumus). Tiks uzstādīti stendi ar seniem baznīcas priekšmetiem, rīkota seno mājamatniecības priekšmetu izstāde.
Projekta mērķis virzīts uz ilgtspējīgu esošā kultūras mantojuma saglabāšanu, iekļaujoties Zemgales reģiona vienotā tūrisma pakalpojumu apritē. Tiks nodrošināta ēkas, kā dievnama turpmāka funkcionēšana, akcentējot sabiedrības izglītošanu.

otrdiena, 2019. gada 24. septembris

pirmdiena, 2019. gada 23. septembris

Pļaujas svētku dievkalpojums

Pļaujas svētki ir pateicības svētki, kurā  ļaudis pateicas Dievam par Viņa dāvāto svētību zemei un par tās nestajiem augļiem.

Un tev būs šajos svētkos līdz ar saviem dēliem, savām meitām, saviem kalpiem, savām kalponēm un levītiem, kā arī ar svešiniekiem, ar bāreņiem un atraitnēm, kas dzīvo tavos vārtos, priecāties, tev būs šos svētkus svinēt septiņas dienas Tam Kungam, savam Dievam, tanī vietā, ko Tas Kungs izraudzīs, jo Tas Kungs, tavs Dievs, tev svētīs gan visu tavu ražu, gan arī ikvienu tavu roku darbu; tāpēc tev būs no visas sirds priecāties. ”/ 5.Moz. 16:14-15/

Dievs pieļauj grūtības un trūkumu, lai cilvēkiem atgādinātu: „Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” /Mat 4:4/.

Ikdienas skrējienā cilvēks aizmirst, ka Dievs viņam ir devis laiku, dzīvību un zemi, kas nes augļus ar kādu mērķi. Dievs aizvien uztur šo pasauli, tā dāvājot žēlastības laiku, lai glābtu to, kas ir grēka varā.

Pulcēsimies 6.oktobrī plkst. 14.00uz svētku dievkalpojumu pēc, kura sekos koncerts.

Pateiksimies Dievam visi kopā!

Uz tikšanos! 

svētdiena, 2019. gada 22. septembris

Pie Vecumnieku baznīcas atklāts bērnu rotaļu laukums


Ideja par bērnu rotaļu laukumu pie baznīcas draudzē tika apspriesta jau gadu pirms iespējas piedalīties šajā projektā. Vēlējāmies izveidot stūrīti, kur pakavēties bērniem, kur vecākiem atvest bērnus un kopā pavadīt laiku. Rotaļu laukumiņš ir paredzēts bērniem līdz 10 gadu vecumam. Ir uzstādītas divas līdzsvara šūpoles un divas smilšu kastes. Īpaši esam pateicīgi Dievam par izveidoto foto stendu ,,Laidiet bērniņus pie manis”, kura realizēšanai Vecumnieku mākslas skolas pedagoģe Antra Gustsone ar meitu Gerdu izveidoja zīmējuma skici ar Jēzu un bērniņiem. Izveidotais bērnu laukums ir veidots kā publiskais bērnu laukums, kurš ir pieejams visiem, aicinām to apskatīt un izmantot. Ceram, ka tas iepriecinās daudzus.

 

svētdiena, 2019. gada 15. septembris

otrdiena, 2019. gada 3. septembris

sestdiena, 2019. gada 31. augusts

Mācītājs R.Otomers kļuvis par Lutera Akadēmijas pasniedzēju


Lutera Akadēmijā 2019./2020. mācību gadu uzsākot pasniedzēji kopā ar studentiem


pirmdiena, 2019. gada 19. augusts

Draudzes dienas aizvadītasVairāk bildes sadaļā "Foto"

trešdiena, 2019. gada 31. jūlijs

5. augusta dievkalpojums


1885.05.08 – 1966.15.05

Alfrēda Amtmaņa-Briedīša

134. dzimšanas dienas atcerei

un
Latvijas Nacionālā teātra

sezonas atklāšanai
veltītais dievkalpojums
LELB Valles baznīcā
2019.g. 5. augustā
plkst. 15:00 sestdiena, 2019. gada 20. jūlijs

Paziņojums

Liels prieks šodien bija par kuplo kapusvētku apmeklējumu Impu, Vasku un Valles kapos! Bet ļoti skumdināja, ka Pētermuižas kapos uz kapusvētkiem nebija atnācis neviens cilvēks. Tāpēc esam nolēmuši nākamajā 2020. gadā vairs kapusvētkus Pētermuižas kapos nerīkot!

trešdiena, 2019. gada 10. jūlijs