Draudze


Dievkalpojumi Valles baznīcā 
katru svētdienu plkst. 14:00!
Valles draudzes misija:
Nest ticības gaismu dvēselēm! 
 

Valles draudzes vīzija:
Liela, aktīvi kalpojoša un silta draudze, kam rūp vietējie iedzīvotāji!