piektdiena, 2019. gada 14. jūnijs

Draudze sveic mācītāju 35 gadu jubilejā