pirmdiena, 2019. gada 23. septembris

Pļaujas svētku dievkalpojums

Pļaujas svētki ir pateicības svētki, kurā  ļaudis pateicas Dievam par Viņa dāvāto svētību zemei un par tās nestajiem augļiem.

Un tev būs šajos svētkos līdz ar saviem dēliem, savām meitām, saviem kalpiem, savām kalponēm un levītiem, kā arī ar svešiniekiem, ar bāreņiem un atraitnēm, kas dzīvo tavos vārtos, priecāties, tev būs šos svētkus svinēt septiņas dienas Tam Kungam, savam Dievam, tanī vietā, ko Tas Kungs izraudzīs, jo Tas Kungs, tavs Dievs, tev svētīs gan visu tavu ražu, gan arī ikvienu tavu roku darbu; tāpēc tev būs no visas sirds priecāties. ”/ 5.Moz. 16:14-15/

Dievs pieļauj grūtības un trūkumu, lai cilvēkiem atgādinātu: „Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” /Mat 4:4/.

Ikdienas skrējienā cilvēks aizmirst, ka Dievs viņam ir devis laiku, dzīvību un zemi, kas nes augļus ar kādu mērķi. Dievs aizvien uztur šo pasauli, tā dāvājot žēlastības laiku, lai glābtu to, kas ir grēka varā.

Pulcēsimies 6.oktobrī plkst. 14.00uz svētku dievkalpojumu pēc, kura sekos koncerts.

Pateiksimies Dievam visi kopā!

Uz tikšanos!