ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris

Jauktā kora "Maldugunis" koncerts Valles baznīcā 15.dec.