pirmdiena, 2021. gada 1. marts

28.dec. dievkalpojums - 1.Moz.3 Grēkā krišana un cilvēka daba