pirmdiena, 2021. gada 20. septembris

Mācītāja meitiņas kristības 19.septembrī