pirmdiena, 2021. gada 4. oktobris

3.okt. dievkalpojums - Ražas svētki. Mūsu raža un Dieva raža