pirmdiena, 2021. gada 29. novembris

1.adventa dievaklpojums ar bīskapu Pāvilu Brūveru