trešdiena, 2022. gada 8. jūnijs

Bīskapa Pāvila Brūvera grāmatas atklāšana