pirmdiena, 2016. gada 5. septembris

Viesojas koris "Con Brio" no Bredfordas 4.septembrī
Piedalās Valles sieviešu vokālais ansamblis "Atziņa"