sestdiena, 2018. gada 1. decembris

Īstenots projekts “Valles baznīcas un torņa fasādes renovācija”


Valles ev.lut.baznīcas draudze 2016.g.pavasarī iesniedza projekta “Valles baznīcas un torņa fasādes renovācija”,Nr.16-06-AL08-A019.2202-000012 pieteikumu ELFLA L saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020.g.apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta mērķis-Valles baznīcas un torņa fasādes atjaunošana,saglabājot kultūtvēsturisko mantojumu,kā arī tās publiskās pieejamības palielināšana un pakalpojumu klāsta dažādošana. Realizējot projektu ir atjaunota torņa fasāde,nomainīti torņa logi,atjaunoti baznīcas pamati,veikta baznīcas fasādes apmetuma atjaunošana,krāsošana,ierīkota ērta piekļuve personām ar īpašām vajadzībām.Projekta kopējās izmaksas bija 49 973,17 EUR t.sk. 44 975,85 eiro ir ELFLA finansējums,Vecumnieku novada domes līdzfinansējums-4947,32 eiro.

Renovācijas darbus veica SIA “Kvintets M”,iekļaujoties paredzētajā termiņā,darbus paveicot kvalitatīvi.

Paldies visiem,kas piedalījās projekta realizācijā!

Projekta vadītāja D.Ruģele

Vairāk informācija  par  ELFLA Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē : 
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv